More Views

Paulina Rosół

Quick Overview

woj. świętokrzyskie.
Gospodarstwo rodzinne/pokoleniowe od 1996, produkuje około 100 ton pietruszki rocznie, poza pietruszką także zboża oraz kukurydzę na paszę dla bydła.